Vacature Voorzitter

Vacature voor de functie van voorzitter van AV Spurt88

Termijn:         
Vanaf eind maart 2022 , voor een periode van 3 tot maximaal 6 jaar
Tijdsbeslag:   
Het voorzitterschap vraagt wekelijks aandacht. Hoe je de functie invult hangt erg af van je eigen manier van leidinggeven, je mogelijkheden en mate van betrokkenheid bij de vereniging.

 Functieomschrijving

  •  Voorzitter

De voorzitter wordt tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) in functie gekozen. Onder zijn/haar leiding wordt aan de organisatie binnen de vereniging vormgegeven en wordt afgesproken hoe de communicatie onderling verloopt. In feite is dit door de ALV opgedragen. Gebeurt dit niet dan kan de ALV hem/haar ter verantwoording roepen. Natuurlijk zijn ook de mede bestuursleden ook verantwoordelijk voor de uitvoering van hun taken pakket.

  •   Taken pakket Voorzitter

Leiding geven aan de vereniging

- Toezien op naleving van de gemaakte afspraken tijdens de ALV.
- Toetsing van de gang van zaken bij Spurt88 met  de doelstellingen en hetgeen beschreven staat in de statuten.
- Handhaving huis- en andere afgesproken regels.

          Leiden van vergaderingen

 - Bestuursvergadering (ca 6x per jaar)
 - Algemene Leden Vergadering. (1x per jaar)
 - Andere vergaderingen indien nodig, zowel binnen als buiten Spurt88.

           Onderhouden van contacten

 - Contacten binnen de vereniging met bestuursleden, trainers, PR-commissie, jeugdcommissie, Sponsorcommissie, organisatiecommissies loopevenementen .
 - Contacten met Beheersstichting Sportboulevard
 - Contacten buiten Spurt88. Denk aan sportzaken Gemeente Hardenberg, regio bestuur en Atletiekunie.

           En verder

 - Er voor zorgen dat vacatures zo snel mogelijk worden ingevuld.
 - De voorzitter delegeert zaken naar overige bestuursleden en of commissies.
 - Uitwerken en beoordelen van nieuwe ideeën. Uiteraard gaat dit in overleg met de de andere leden van het bestuur.
 - Oplossen van conflicten die kunnen ontstaan tussen betrokkenen bij Spurt88
 - Contact met vertrouwenscontactpersoon, overleg als er door hem/haar gerapporteerd word.