Afscheid Henk Bosch in bestuur Sportboulevard

Afgelopen week, op dinsdag 26 maart, hebben we in het bestuur van de stichting Beheer Sportboulevard Hardenberg afscheid genomen van Henk Bosch. Henk is bijna 10 jaar secretaris geweest en samen met de medebestuursleden van de stichting verantwoordelijk voor het beheer van onze mooie accommodatie. 

Het doel van de stichting is in de officiële statuten mooi omschreven als:

  1. De stichting heeft ten doel:
    1.  Het bevorderen van menselijk contacten en ontmoetingen op de Sportboulevard te Hardenberg door het verwerven en exploiteren van sport- en ontmoetingsaccommodaties ter plaatse;
    2. Het geven van gelegenheid tot het beoefenen van sport;
    3. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Vanaf de oprichting op 19 juni 2014 was Henk de secretaris. Daarvoor was hij enige jaren voorzitter van Spurt’88. In zijn laatste vergadering hebben we Henk voor zijn jarenlange inzet vanuit Spurt’88 bedankt met een mooie bos bloemen en een cadeaubon. Namens de stichting overhandigde Gerard Muis ook een bos bloemen en een doos met een lekkere fles wijn.

Binnen Spurt zijn we op zoek naar een vervanger voor Henk. Die hopen we op korte termijn te vinden. De functies van voorzitter en penningmeester van de stichting zijn met Gerard Muis en Lucas Ekkel goed ingevuld.

 

Nieuws Overzicht