Uitschrijven

Uitschrijven als lid kan vanaf de 1e van de maand met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Bij opzegging in de laatste maand (voor 1 januari) dient een opzegtermijn van 6 weken gehanteerd te worden in verband met de verenigingsafdracht aan de Atletiekunie. De uitschrijving vindt alleen plaats door een schriftelijk verzoek te sturen aan:

Ledenadministratie AV Spurt'88
E
-mail: ledenadministratie@spurt88.nl