Privacybeleid

Bij Spurt'88 willen we graag dat iedereen met een gerust hart kan sporten, zonder zich druk te hoeven maken over het beheren van zijn of haar gegevens. Op deze manier zijn wij in staat om het lidmaatschap goed te kunnen beheren. Om dit te garanderen hebben we een privacybeleid ontwikkeld.

Privacy bij Spurt'88

Zoals je wellicht weet is op 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Bij Spurt’88 is er hard gewerkt om aan de nieuwe regels te kunnen voldoen.

Vanzelfsprekend gaan we discreet met jouw gegevens om, dat deden we immers altijd al. De nieuwe verordening eist echter dat we de leden ook op de hoogte stellen welke gegevens wij registreren, waarom we dat doen en wie daar toegang toe hebben. Daarom is de Privacyverklaring opgesteld, waarin duidelijk wordt gemaakt hoe we met de door jou als lid aan ons verstrekte gegevens omgaan. Deze verklaring vindt je hier.

De nieuwe regeling legt extra nadruk op bescherming van persoonsgegevens van jeugdigen. Van onze jeugdleden vragen we daarom om een toestemmingsverklaring, die mede ondertekend moet worden door een ouder of voogd. Ook van alle nieuwe leden vragen we bij aanmelding een toestemmingsverklaring. Die vindt u hier. Onder de AVG valt ook het gebruik van foto's. Spurt'88 gebruikt foto's van trainingen, wedstrijden en evenementen, voor verslaglegging en promotie van de vereniging. In de toestemmingsverklaring kan worden aangegeven dat daarmee ingestemd wordt. Een eenmaal gegeven toestemming kan overigens ook weer worden ingetrokken, en ook kan gevraagd worden de publicatie van een foto op internet weer ongedaan te maken. Dit beleid is nu vastgesteld en in werking gesteld. Toekomstige wijzigingen zullen hier worden gemeld.

Downloads: