Wedstrijden jeugd en jeugdkamp informatie en oproep!

Aan de jeugdleden en hun ouders/verzorgers


Het Spurtbestuur spant zich in om Spurt een leuke en actieve vereniging te laten
zijn. Zoals ook vorige week is gebleken kunnen we daarbij best wat hulp
gebruiken, en daarom het volgende:


Wedstrijden
Medaillewedstrijden worden in principe 4 maal per jaar georganiseerd en zijn een
mooie gelegenheid voor de jonge atleten om hun prestaties te meten. Deelname
aan de wedstrijden geeft een goed inzicht in de ontwikkeling van de sportieve
prestaties. En het is vooral leuk om je met anderen te meten en samen met de
sport bezig te zijn. Ook onze Olympische atleten zijn ooit klein begonnen, wie
weet wat er allemaal nog kan gebeuren.
De inschrijving moet op tijd binnen zijn. Geef svp de volledige naam op van het
deelnemende kind middels een e-mail aan jeugd@spurt88.nl. Dus niet zelf bij de
wedstrijd aanmelden, dat doet de vereniging.

 


Medaillewedstrijd op 4 september.
De inschrijving voor de medaillewedstrijden op 4 september is nu gesloten. Er
hebben zich tien Spurters aangemeld voor deze wedstrijd.
Medaillewedstrijd op 25 september in Haaksbergen.
De laatste medaillewedstrijd van dit jaar is op 25 september. Er zijn al een paar
inschrijvingen binnen, maar de delegatie moet wel wat groter worden.
Clubkampioenschappen op 2 oktober in Ommen


De inschrijving van deelnemers sluit op 19 september.
Hulp van ouders:
Voor de wedstrijden wordt ook de hulp van de ouders gevraagd:
- Voor vervoer en begeleiding van de deelnemers.
Wie rijdt, is er nog ruimte in je auto voor kinderen die geen vervoer hebben?
- Voor tent en vlag: die geven een mooi herkenningspunt en verzamelpunt om
even tot rust te komen. Maar: wie neemt de tent mee, wie zet hem op en wie
neemt hem weer mee terug?
- Voor hulp aan de organisatie: Als meereizende ouder begeleid je natuurlijk je
eigen kunt naar beste kunnen en zul je ook wel bereid zijn om wat hand- en
spandiensten te verlenen zoals de springbak aan te harken.
Maar de organiserende vereniging vraagt ook of er ouders zijn die de hele dag
kunnen helpen. Wie stelt zich daarvoor beschikbaar?
- Voor de Clubkampioenschappen: Wie kan op 2 oktober in Ommen helpen als
vrijwilliger? We moeten ook de vrijwilligers opgeven vóór 19 september.

Als je toch een deelnemer aanmeldt, geef dan in dezelfde e-mail aan wat je als
ouder aan het bovenstaande kunt bijdragen, of waar je eventueel hulp bij nodig
hebt.


Voor de jeugdcommissie
Spurt88 heeft sinds een paar weken weer een jeugdcommissie. De
jeugdcommissie moet eraan dat Spurt88 nog leuker wordt voor jonge atleten,
beter luistert naar hun ideeën en behoeftes en er meer activiteiten komen. Dat
kun je niet alleen aan die oude mensen van het bestuur overlaten.
Drie jeugdatleten hebben zich spontaan gemeld om hieraan mee te werken: Max
Schutte, Jasper Veneman en Lieke Schotanus.
Maar er moeten ook een aantal ouders bijkomen zodat de jeugdcommissie ook
werkelijk de nodige taken kan uitvoeren, en ook het bestuur kan ondersteunen in
het versterken van het jeugdbeleid.
Er worden nu drie ouders gezocht die zich bij de jeugdcommissie willen
aansluiten.


Wil je meer weten of je al opgeven: stuur een e-mail aan gerard@markhorst.nl.


Voor het jeugdkamp
Een van de eerste initiatieven van de jeugdcommissie is de organisatie van een
jeugdkamp in de herfstvakantie, van vrijdagavond 15 oktober t/m zondagochtend
17 oktober. Het jeugdkamp vindt plaats bij Spurt, in de kantine en op de baan.
Het is bedoeld voor alle jeugdleden van Spurt, maar voor de jongsten zal het al op
de zaterdag eindigen.


Er zullen natuurlijk sportieve activiteiten zijn, met atletiek en ook andere
bezigheden. Er is al een eerste opzet gemaakt, maar het moet nog verder worden
uitgewerkt. Hier ligt een taak voor de bovengenoemde jeugdcommissie.
Hulp van nog meer ouders is onontbeerlijk voor het uitvoeren van dit plan, we
moeten begeleiders hebben en enkele ouders die ook ‘s nachts een oogje in het
zeil willen houden.


Welke ouders, verzorgers of zelfs grootouders kunnen ons hierbij helpen?
Geef je op bij Astrid Godeke via een email aan astridgodeke@gmail.com
Hartelijk bedankt voor het doorlezen van dit lange bericht, en hopelijk kunnen we
je ook bedanken voor de positieve reactie op bovenstaande oproepen.


Met vriendelijke groeten,
Gerard Markhorst, voorzitter Spurt88
Ingrid Odink, Ledenadministratie Spurt88
Astrid Godeke, Bestuurslid Spurt88

Jeugdgroep Overzicht