Protocol ongewenst gedrag

AV Spurt'88 is tijdens verenigingsactiviteiten verantwoordelijk voor het welzijn van haar leden en vrijwilligers. Zij dient in dit kader haar leden en vrijwilligers zoveel mogelijk te beschermen tegen ongewenst gedrag binnen de vereniging. Daartoe heeft het bestuur dit Protocol Ongewenst Gedrag opgesteld. Centraal staat dat ongewenst gedrag in welke vorm dan ook ontoelaatbaar is. Iedere lid, medewerker of vrijwilliger dient zich dan ook van iedere vorm van seksuele intimidatie, discriminatie, intimiderend gedrag en pesten te onthouden.

Het beleid ongewenst gedrag heeft tot doel het bestrijden en voorkomen van seksuele intimidatie, discriminatie, intimiderend gedrag en pesten binnen de organisatie. Er wordt gestreefd naar een verenigingsklimaat waarin de leden, medewerkers en vrijwilligers elkaar op een respectvolle en correcte wijze behandelen.

Middelen om dit doel te bereiken zijn:

  • bekendheid te geven aan het beleid;
  • een vertrouwenspersoon aan te stellen en dit bekend te maken binnen de vereniging;
  • een lage drempel voor klagers om zich met klachten tot de vertrouwenspersoon te kunnen richten; 
  • een adequate afhandeling van klachten.

Bekijk het document ; Protocol "Beleid ter voorkoming van ongewenst of grensoverschrijdend gedrag" 

Downloads: