Uitnodiging ALV

Mar 28, 2019

UITNODIGING

 voor de

Algemene Ledenvergadering AV Spurt88

Datum                   :  3 april 2019
Aanvang               :  20.30 uur
Plaats                    :  Kantine van het Spurt88 Clubgebouw

 

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen van de notulen van de vorige  Algemene Ledenvergadering van 18-04-2018.
 3. Jaarverslag van de secretaris
 4. Jaarverslag  van de penningmeester
  Vaststellen van de jaarrekening
 5. Vaststellen van de contributie en de begroting
 6. Verkiezing van de voorzitter
 7. Verkiezing overige bestuursleden
 8. Afscheid afgetreden bestuursleden
 9. Rondvraag

De notulen van de vorige jaarvergadering vindt u hier

Voorzitter. Het voorzitterschap wordt momenteel waargenomen door Gerard Markhorst. Het bestuur zal vóór aanvang van de vergadering een kandidaat bekend maken.
Kandidaten voor de functie van voorzitter kunnen gesteld worden door aanmelding bij het bestuur vóör aanvang van de vergadering.

Bestuursleden:
Het bestuur stelt de volgende leden voor als kandidaat voor een bestuursperiode van twee jaar::
- Raffaële Pasveer
- Jos Warrink
Het bestuur stelt de volgende leden voor als kandidaat voor een bestuursperiode van drie jaar::
- Astrid Godeke
- Alie Botter
Kandidaten voor de functie van bestuurslid  kunnen gesteld worden door aanmelding bij het bestuur vóör aanvang van de vergadering.

Informatie over het AVG beleid vindt u hier.
Informatie over het Beleid Ongewenst Gedrag vindt u hier.

We hopen op een grote opkomst voor deze Algemene Ledenvergadering,

Namens het bestuur van Spurt88

Gerard Markhorst

 

 Labels:
Categorie: