Van het bestuur: Aanstelling Vertrouwenspersoon

Nov 20, 2018

 

AV Spurt ´88 wil leden, vrijwilligers en kader een veilige omgeving bieden om te sporten. We vinden dat we met respect met elkaar moeten omgaan. Stelregel is: als een ander iets bij jou doet dat jij niet plezierig vindt, moet je dat ook niet bij anderen doen. Respect verdien je met goed gedrag, maar soms komt het helaas voor dat het gedrag van de ander te ver gaat, waardoor je je niet meer veilig voelt binnen je vereniging. In dat geval kun je in gesprek gaan met een vertrouwenspersoon.

Een uitgebreide beschrijving van ons protocol “ongewenst gedrag” en vertrouwenspersoon vind je op onze website.

Als bestuur zijn we al enige tijd op zoek naar een Vertrouwenspersoon en we zijn blij dat we Mw. Anny Hoftijser bereid hebben gevonden deze rol op zich te nemen. Zij stelt zich hieronder verder voor. De komende periode bereid zij zich verder voor op de invulling hiervan. Vanaf 1 januari 2019 zijn wij als bestuur voornemens haar formeel te benoemen in deze rol. De Vertrouwenspersoon wordt benoemd voor een periode van twee jaar. 

We vertrouwen erop dat we hiermee een juiste invulling hebben gegeven aan het onderwerp veiligheid. Conform ons  beleidsplan is het voor leden mogelijk om hier bezwaar tegen te maken, daarvoor bieden we de kans tot 20 december 2018. We verzoeken je dan om je middels een mail te richten tot Spurt (info@spurt88.nl).

 

 

 

Even voorstellen…..

 

Mijn naam is Anny Hoftijser en sinds de allereerste Ultieme Uitdaging ben ik lid van Spurt ‘88. Ik woon in Hardenberg, ben getrouwd en heb twee volwassen zoons. Hardlopen is sinds het virus mij te pakken heeft gekregen in 2006, niet meer weg te denken uit mijn leven. Voor mij is het een fysieke uitlaatklep naast mijn werk èn een manier om in conditie te blijven. Het hardlopen in groepsverband bij Spurt geeft een extra stimulans. Er is altijd een trainer, die rekent op je komst en ook je trainingsmaatjes verwachten dat je aanwezig bent.

In de afgelopen jaren ben ik werkzaam geweest in de zorg, de laatste drie jaar in de jeugdzorg. Ook in die omgeving is er soms sprake van grensoverschrijdend gedrag. Het belangrijkste daarin is: ga erover in gesprek, daar begint de oplossing. Vanuit die overtuiging wil ik dan ook graag invulling geven aan de rol van Vertrouwenspersoon.

Loop je binnen onze vereniging tegen zaken aan waardoor je je niet veilig voelt: neem contact op. Dat kan per mail a.hoftijser@kpnmail.nl of telefonisch: 06 – 37 45 46 45.

 Labels:
Categorie: