Eindejaarswens

Dec 24, 2016

Eindejaarwens

Geachte Spurter,

Atletiek vereniging Spurt88 heeft een druk jaar achter de rug. Knopen zijn

doorgehakt, latten hoger gelegd en de doelstelling om onze club financieel

gezond te houden is gehaald. Dit is gelukt door de inzet van de vele

geledingen binnen onze club. Daarvoor veel dank.

We kijken vol plezier naar onze voornaamste doelstelling: bewegen met

atletiek en hardlopen als onze specialiteit. Het is fantastisch om te ervaren

dat er genoten wordt van de sport op ieder niveau. Dat willen we vast

houden en ieder de kans geven om zich te sportief te verbeteren.

Er is veel hectiek in onze wereld en het lijkt steeds dichterbij te komen.

Door alle media is dat al lang zo in figuurlijke zin, maar letterlijk is het nu

ook nabij. De uitdagingen waar ÁV Spurt88 voor staat, vallen in het niet

bij wat mensen wereldwijd mee maken. Waarschijnlijk is het mooiste dat

wij ons kunnen wensen, dat wij begrip opbrengen voor elkaar en ieder in

zijn waarde laten, in het groot en in het klein. Waardering en respect voor

de ander met het volle vertrouwen dat we samen de wereld maken en wij,

in het klein, onze club.

Met deze gedachte wens ik u, mede namens mijn mede bestuursleden,

een vrolijk kerstfeest, een goed uiteinde en een voorspoedig, gelukkig,

vreedzaam en zeer sportief 2017.

Haico Eggengoor,

Voorzitter AV Spurt’88Labels:
Categorie: