Eerste ronde op baan


Afgelopen woensdag 27 maart legden een 40-tal Spurters de eerste ronde af op de nieuwe atletiekbaan in wording en tegelijk kregen zij tekst en uitleg bij de aanleg van het sportcomplex in Hardenberg.

De jaarlijkse ledenvergadering van atletiekvereniging Spurt'88 zou sowieso in het teken komen te staan van de nieuwe atletiekbaan en het clubgebouw, maar voorafgaand kregen de leden de mogelijkheid de realisatie van dichtbij te bekijken. Een woordvoerder van de aannemer Oranjewoud vertelde alle ins en outs van het bouwwerk en natuurlijk werd er een volle ronde, welliswaar door het zand, op de baan afgelegd.

Daarna vervolgde de voettocht naar het ziekenhuis, het restaurant Sante, waar de sportclub was uitgenodigd om haar vergadering te houden. Aan de orde kwamen de 'vaste' onderdelen, zoals de financien en de activiteiten over het afgelopen jaar van de club en haar bestuur. Daaruit kwam naar voren dat de vereniging nog steeds flink groeit en naar verwachting alleen maar groter zal worden met de komst van de nieuwe accomodatie. 

Het belangrijkste onderdeel van de agenda was natuurlijk de atletiekbaan en het clubgebouw. Wat vaststaat is dat de baan in ieder geval dit jaar gereed zal zijn, onduidelijkheid bestaat nog over de realisatie van het onderkomen. In deze fase wordt nog volop door diverse partijen onderhandeld, maar verwacht wordt dat er binnen afzienbare tijd concrete beslissingen genomen worden. De aanwezige Spurt'88-leden gaven hierbij hun eigen visie op het plan van aanpak.

Na het formele gedeelte, werd de avond informeel afgesloten met een hapje en drankje.