Bezoek nieuwe baan!


Woensdag 27 maart om 18.30 uur is er de mogelijkheid om de aanleg van de baan tot zover te bekijken. Een vertegenwoordiger van Oranjewoud zal ons alle ins en outs over het project vertellen. Daarna om 19.00 uur, vindt de jaarlijkse ledenvergadering plaats in het restaurant van het ziekenhuis. Tijdens deze vergadering moeten belangrijke zaken besloten worden.

Volg via de hoofdentree de bordjes naar het restaurant Santé. Deze avond wordt je bijgepraat over de actuele stand van zaken omtrent de nieuwe baan en alle ontwikkelingen die ons als club te wachten staan. Voor alle clubleden een absolute must om aanwezig te zijn.

 

Agenda

  1. Opening door de voorzitter
  2. Vaststelling agenda
  3. Notulen ledenvergadering 2012
  4. Verslag penningmeester / verslag kascommissie.
  5. Benoeming kascommissie
  6. Wat heeft bestuur afgelopen jaar gedaan / genomen besluiten
  7. Atletiekbaan: stand van zaken
  8. Rondvraag
  9. sluiting

 

Informeel gedeelte met hapje en drankje

Lees hier de notulen van vorig jaar. Bekijk hier de financiele stukken.