Hilbrand bedankt!


Woensdagavond vond na de training de jaarlijkse ledenvergadering plaats van atletiekvereniging Spurt'88. Hoewel de opkomst van de leden niet bijzonder hoog was, waren de verwachtingen van de aanwezigen wel hooggespannen. Deze bijeenkomst stond namelijk voor het grootste deel in teken van de nieuw te realiseren accommodatie.
Nu de atletiekbaan zelf er al een half jaar ligt, is de vereniging volop bezig met de voorbereidingen voor een eigen onderkomen.

Voorzitter Henk Bosch nam de vaste onderdelen, zoals financiën en activiteiten door, waarna Hilbrand van de Belt, lid van de 'bouwcommissie' het stokje overnam. Hij legde uit welke hordes de commissie de laatste tijd heeft moeten nemen en dat het licht nu uiteindelijk op 'groen' gegaan is voor de bouw van het clubhuis.

Groei
Overig positief nieuws is dat de Hardenbergse atletiekvereniging volop groeit.
'Er is duidelijk een stijgende lijn te zien en te vooruitzichten zijn veelbelovend', aldus voorziter Bosch. "Aan deze toekomst wordt volop gewerkt. Denk aan trainers opleiden voor loopgroepen, maar vooral ook voor de jeugd.' De laatstgenoemde categorie krijgt, samen met doelgroep mensen met een verstandelijke beperking, de komende jaren extra aandacht. 'We staan aan de vooravond van het begin van transformatie van loopgroep tot volledige atletiekvereniging.'
'Met de uitbreiding van de sportboulevard liggen de kansen en mogelijkheden er om een nog succesvollere sportclub te worden', aldus Hilbrand van de Belt.

Afscheid
Deze avond trad Hilbrand van de Belt uit het bestuur van de vereniging. Hij heeft zich de afgelopen 6 jaar hard gemaakt voor de ontwikkelingen van de jeugdafdeling binnen Spurt'88 en de laatste jaren vooral met de realisatie van de atletiekbaan en bijbehorende faciliteiten. Deze inspanningen zijn zeer succesvol gebleken en de voorzitter dankte hem dan ook van harte voor zijn inzet. Een vervanger voor zijn functie is nog niet gevonden en de club is dan ook naarstig hiernaar op zoek.