Uitnodiging voor de Spurtleden ALV

Beste Spurter,

Op 16 september houdt AV Spurt88 haar Algemene Ledenvergadering.

Bijgaand ontvang je de Agenda. Het jaarverslag en de notulen zijn tevens toegevoegd.

Deze ALV zou eerst in mei plaatsvinden, maar is uitgesteld wegens Corona. Corona is er nog steeds, maar vergaderen mag weer met inachtneming van een aantal maatregelen zoals de 1,5 m afstand. We zullen daarom de Spurt-kantine uitbreiden met de ruimte van Beach&Teach, zodat we voldoende ruimte hebben om deze regels na te leven. Verder zijn alle bekende Coronaregels van kracht: wie verkouden is, koorts heeft of thuis een besmetting heeft komt niet; we geven geen handen, enz. 

De bestuurssamenstelling is altijd een vast agendapunt tijdens de ALV. Aftredend en niet herkiesbaar zijn: Annie Katsma als secretaris en Harry Breukelman als penningmeester. Wij zijn erg blij om te melden dat we voor beiden een vervanger hebben gevonden! Alie Botter neemt reeds de taken van Annie over als secretaresse. Voor de taak van penningmeester hebben we Gerald Lamberink bereid gevonden om dit op zich te nemen. Hij neemt het stokje over van Harry. Erg fijn!

Aftredend en herkiesbaar: ikzelf stel mezelf herkiesbaar als voorzitter om tot de volgende ALV aan te blijven. We zoeken nog iemand die deze functie van mij over wil nemen!


Voorafgaand aan de ALV is de Seizoenswisseling met een gezamenlijke training. We hopen op een mooie opkomst. 

Voor een hapje en drankje wordt uiteraard gezorgd!


Graag tot ziens op 16 september.

 

Met sportieve groet, 

Gerard Markhorst
Voorzitter AV Spurt88

Downloads:

Nieuws Overzicht