Terugkoppeling enquête bewegwijzerde hardlooproutes

Enkele weken geleden deelden we het bericht dat er door de gemeente Hardenberg aan wordt gedacht om hardlooproutes te bewegwijzeren. Spurt '88 is gevraagd om hier ook een rol in te spelen. Voordat we aan de slag zouden gaan met het bewegwijzeren van hardlooproutes, waren we benieuwd naar jouw mening. Daarom hebben we een korte enquete gedeeld. In dit bericht lees je een korte update over de resultaten.

In totaal hebben ruim 50 Spurters de enquête (bestaande uit een achttal vragen) ingevuld. Daar zijn we heel blij mee, want op deze manier hebben we veel informatie kunnen verzamelen over wat jullie als Spurt-leden denken over het bewegwijzeren van hardlooproutes. Daarom: dankjewel voor je input! Hieronder volgt een korte samenvatting van de belangrijkste resultaten:

Vraag 1: Wat vind je van het idee om hardlooproutes te bewegwijzeren?
Op deze vraag stemde 70% voor de optie dat het een goed idee is en een mooie aanvulling op bestaande routes. Daarbij gaf 28% aan dat het een leuk idee is, maar niet per se noodzakelijk. Slechts 2% vindt het niet nodig om hardlooproutes te bewegwijzeren.

Vraag 2: Zou je zelf gebruik maken van bewegwijzerde hardlooproutes?
Het grootste deel stemde hier op 'altijd' (4%) of 'meestal' (54%). Nog eens 40% geeft aan 'soms' gebruik te maken van een hardlooproute. De 2% die over blijft geeft aan nooit gebruik te maken van een hardlooproute.

Vraag 3: Vind je dat Spurt mee moet werken aan dit initiatief? Waarom wel of niet?
Dit betrof een open vraag, waarbij verreweg de meeste respondenten vinden dat Spurt hier aan mee moet werken. De voornaamste genoemde reden is dat Spurt dé atletiekvereniging is dat hardlooproutes daar absoluut bij horen. Enkele respondenten geven aan een sterke twijfel te hebben, want de bordjes zijn niet per se een motivator 'om mensen in beweging te krijgen'. Daarnaast zouden de hardlooproutes volgens hen niet vanuit Spurt (of de andere verenigingen) georganiseerd moeten worden, maar meer vanuit de gemeente (en dus namens de verenigingen gezamenlijk).

Vraag 4: Heb je zelf een favoriete trainingsroute, voor 5, 10, 15 km of halve marathon of andere afstand? Zo ja, welke?
Ook dit was een open vraag. De respondenten die een favoriete trainingsroute hebben geven aan veel door het Vechtpark te lopen of (een deel van) het parcours van de City Run (halve marathon) te lopen.

Vraag 5: Zou je willen meewerken aan het bewegwijzeren en/of onderhouden van een hardlooproute?
Maar liefst 42% geeft aan mee te willen helpen bij het bewegwijzeren of het bewegwijzeren én onderhouden van een hardlooproute. Ondanks dat dit iets minder dat de helft is, zijn we heel blij om te lezen dat er een groep Spurters opstaat die hier een bijdrage aan zou willen leveren. De andere 58% geeft aan liever geen rol te hebben in dit project.
 
Vraag 6: Wil je meewerken aan andere activiteiten om Spurt te promoten?
Nog eens 38% heeft hier aangegeven dat hij of zij zich 
graag wil inzetten om Spurt '88 op de kaart te zetten. Ook daar zijn we heel blij mee!
 
Vervolg
  • Wat betreft het bewegwijzeren van hardlooproutes: er is een gesprek geweest met de gemeente over het bewegwijzeren van hardlooproutes. Inmiddels is de gemeente in beraad over het optuigen van dit idee. Hier hopen we binnenkort meer over te horen, zodat we aan de slag kunnen. 
  • Vanuit het bestuur wordt iedereen die heeft aangegeven zich te willen inzetten binnen dit project óf binnen andere Spurt activiteiten binnenkort benaderd om gezamenlijk te bepalen hoe hij of zij een rol kan vervullen binnen Spurt.
Nieuws Overzicht