Privacy bij Spurt'88.

Zoals wellicht bij u bekend, is op 25 mei 2018 de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. De afgelopen maanden is er bij Spurt’88 hard gewerkt om aan de nieuwe regels te kunnen voldoen.

Het spreekt vanzelf, dat we discreet met uw gegevens omgaan, dat deden we immers altijd al. De nieuwe verordening eist dat we de leden ook op de hoogte stellen welke gegevens wij registreren, waarom we dat doen en wie daar toegang toe hebben. Daartoe hebben we een  "Privacy verklaring" opgesteld, waarin duidelijk wordt gemaakt hoe we met de door u als lid aan ons verstrekte gegevens omgaan. Deze verklaring vindt u hier.

De nieuwe regeling legt extra nadruk op bescherming van persoonsgegevens van jeugdigen. Van onze jeugdleden vragen we daarom om een toestemmingsverklaring, die mede ondertekend moet worden door een ouder of voogd.
Ook van alle nieuwe leden vragen we bij aanmelding een toestemmingsverklaring. Die vindt u hier.
Onder de AVG valt ook het gebruik van foto's. Spurt'88 gebruikt foto's van trainingen, wedstrijden en evenementen, voor verslaglegging en promotie van de vereniging. In de toestemmingsverklaring kan worden aangegeven dat daarmee ingestemd wordt. Een eenmaal gegeven toestemming kan overigens ook weer worden ingetrokken, en ook kan gevraagd worden de publicatie van een foto op internet weer ongedaan te maken.
Dit beleid is nu vastgesteld en  deels in werking,. Het zal vanaf nu verder worden ingevoerd.
Verder zal ongetwijfeld het beleid in de toekomst nog aangepast worden. Wijzigingen zullen hier gemeld worden.