Doelstelling

 

Doel (artikel 4 van de statuten)

De vereniging stelt zich ten doel het doen beoefenenen en bevorderen van de atletieksport in welke verschijningsvorm dan ook.

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
-Het lidmaatschap te verwerven van de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie, afgekort KNAU;
-Deel te nemen aan de KNAU georganiseerde of goedgekeurde competities en ander wedstrijden;
-Wedstrijden te organiseren;
-Evenementen op het gebied van de atletieksport te organiseren.example001.png


Het doel van A.V. Spurt'88 is enerzijds gericht op het recreatieve vlak en de groei in de breedte, en aan de andere kant het leveren van individuele sportprestaties (dit betekent dat er alles aan gedaan zal worden om talenten te laten ontwikkelen en topprestaties neer te zetten).
Dit houdt in dat tot het vijftiende levensjaar de totale ontwikkeling van de atleet doelstelling nummer één is.
In hoge uitzondering en telkens op individueel getoetste situaties kan hiervan worden afgeweken.

 

 

Informatie

 

 Alle informatie over onze vereniging vind je op deze site. Heb je vragen? Neem dan gerust contact met ons op!

 

Informatie over de leeftijdsindeling vind je hier